NXT als dienstverlener voor de kmo-portefeuille

Subsidies voor advies en opleiding via de kmo-portefeuille

NXT is geregistreerd dienstverlener van de kmo-portefeuille voor advies (DV.A241580) en opleiding (DV.O241579). Hierdoor genieten Vlaamse kmo’s van een subsidievoordeel wanneer ze een beroep doen op een aantal van onze diensten.

Diensten die vallen onder het subsidievoordeel:

Voor kleine ondernemingen geldt een subsidiepercentage van 30%. Middelgrote ondernemingen kunnen een voordeel krijgen van 20%. Per jaar kan een onderneming maximum 7.500 euro aan subsidies krijgen uit de kmo-portefeuille.

Steunpercentage

Steunplafond

Kleine ondernemingen *

30%

€7500/jaar

Middelgrote ondernemingen **

20%

€7500/jaar

Wilt u meer info over ons organisatieadvies of wilt u weten of uw dossier in aanmerking komt voor subsidiëring? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

(*)   Een kleine onderneming (KO) is een onafhankelijke onderneming met minder dan 50 medewerkers en een jaaromzet van maximum  € 10 miljoen of een balanstotaal van maximum € 10 miljoen.

(**)   Een middelgrote onderneming is een onafhankelijke onderneming met minder dan 250 medewerkers en een jaaromzet van maximum € 50 miljoen of een balanstotaal van maximum € 43 miljoen.

NXT als dienstverlener voor de kmo-portefeuille