Mentorship voor overheidsmanagers

Stefaan Van Mulders versterkt het NXT-team en focust op coaching en mentorship voor topkader bij Vlaamse, regionale en lokale besturen in overheid, non-profit en social profit. 

Naast coaching biedt NXT diensten aan rond mentorship voor executives. We spreken over mentorship wanneer de begeleiding ook in belangrijke mate het delen van relevante informatie en ervaring omvat. Een mentor is dus iemand die kan adviseren vanuit eigen ervaring op dat niveau, bovenop de expertise als coach. Specifiek voor de publieke sector neemt Stefaan Van Mulders deze rol op.

Stefaan was vijftien jaar lang actief in leidinggevende functies binnen het topkader bij de Vlaamse overheid: als administrateur-generaal bij het Agentschap Jongerenwelzijn en tijdelijk leidend ambtenaar bij het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. In 2011 werd hij gelauwerd als overheidsmanager van het jaar door de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB).

Sinds 2019 is Stefaan aan de slag als interne coach bij de Vlaamse overheid, waar hij verscheidene opleidingen en navormingen volgde. Hij is gecertificeerd als professioneel coach voor overheidsmanagers door InterCoach via de Vlaamse overheid. 

Nu wil hij zijn kennis en expertise ook breder inzetten door de rol op te nemen van coach, klankbord en sparring partner voor topkader bij regionale en lokale besturen in overheid, non-profit en social profit. Door hen uit te dagen, te laten reflecteren en door informatie en ervaring te delen, laat hij hen verder groeien in hun functie.

Kijk jij uit naar een sparring partner op niveau? 

Contacteer ons voor een kennismaking.

Contactformulier

Contacteer ons